ทำนายเบอร์มือถือ

ป้อนเบอร์โทรศัพท์มือถือ 08x-
(ตัวอย่าง 089-1234567 ให้ป้อน 08x-1234567)


คำทำนายของ 08x

วิธีดูดวงเบอร์มือถือ

ทายเป็นคู่ๆ ไม่นับเลข 08x ออกไป เช่น 08x - abc - defg จะแบ่งจับคู่ดังนี้ ab(1) bc(2) cd(3) de(4) ef(5) fg(6) นับเรียงได้ 6 คู่ จากตัวเลขทั้งหมด 7 ตัว ในเบอร์มือถือ ซึ่งเลขแต่ล่ะคู่จะสะท้อนอิทธิพลเลขศาสตร์ต่อผู้ใช้เบอร์มือถือนั้นๆ ลองอ่านดูสิครับว่า คำทำนายทั้งหมดนี้ตรงกับดวงชะตาของท่านหรือไม่?

สูตรโครงสร้าง การทำนายเบอร์มือถือ

08x - abc - defg
08x - a ปัจจัยภายนอก ตำแหน่งของ x-a ไม่ส่งผลต่อเจ้าของเบอร์มากนัก เพราะ ถือปัจจัยภายนอก(สิ่งแวดล้อม) เช่น 087-656-5165 ถือว่าเลขดีเกือบทั้งหมด เสียเพียงส่วนหน้า คือ 76(x-a) ซึ่งไม่ส่งมากนัก ... และสามารถนำมาร่วมทายได้ แต่เป็นอิทธิพลที่ไกลตัว ยังไม่เข้าถึงในดวงชะตา
เลขข้างหน้า บ่งบอกถึง? ตำแหน่ง a, b และ c
การแสดงออกภายนอกของผู้ใช้เบอร์มือถือ(สองตัวหน้า) เช่น หน้าตา ท่าทาง การแต่งกาย การพูดจา
เลขปิดท้าย สำคัญไฉน? ตำแหน่ง f และ g
ถือเป็นตำแหน่ง(สองตัวท้าย) จิตใจ การเก็บเงิน การตัดสินใจ ของผู้ใช้เบอร์นี้ จึงมีความสำคัญไม่น้อย ควรใช้เลขที่มีความหมายดีปิดท้ายเบอร์

คลิกที่เบอร์มือถือเพื่อดูคำอธิบาย

 ราคา 0 บาท ติดต่อ ซื้อเบอร์รับโชค โด...
 ราคา 0 บาท ตอนนี้ปรับหลักสูตรครั้งให...
097 324 6556 ราคา 25,000 บาท ค้าขาย การเงิน คล่องตัวดี...
080 535 6464 ราคา 35,000 บาท ...
085 624 5651 ราคา 30,000 บาท ชีวิตดี๊ดี...
094 789 2626 ราคา 150,000 บาท เบอร์อภิมหาเศรษฐี...

เบอร์มือถือแนะนำ


คลิกที่เบอร์มือถือเพื่อดูคำทำนาย
0 บาท
ติดต่อ ซื้อเบอร์รับโชค โดยตรงกับอาจารย์ มีกติกาดังนี้ 1.ติดต่อนัด อ.นิติกฤตย์ ที่เบอร์ 086-232-4416 ตั้งแต่เวลา 10.00-17.00น. 2.ไม่คิดค่าใช้จ่ายในวิเคราะห์เบอร์มือถือ(รวมอยู่ในค่าเบอร์มงคล) 4.โทรมาปรึกษาต้องบอกประวัติการใช้งานทุกเบอร์ตั้งแต่เบอร์แรกในชีวิต จนถึงเบอร์ปัจจุบัน


คลิกที่เบอร์มือถือเพื่อดูคำทำนาย
0 บาท
ตอนนี้ปรับหลักสูตรครั้งใหม่ ยังไม่มีกำหนดเปิดสอน รอประกาศทางแฟนเพจนะครับ ระหว่างนี้ท่านใดสนใจเรียนศาสตร์พลังตัวเลขควรเปิดดูyoutube:Kingofnumber channel รายการของ อ.นิติกฤตย์ เช่น เลขพลิกชีวิต เป็นต้น

097 324 6556
คลิกที่เบอร์มือถือเพื่อดูคำทำนาย
25,000 บาท
ค้าขาย การเงิน คล่องตัวดีมาก

080 535 6464
คลิกที่เบอร์มือถือเพื่อดูคำทำนาย
35,000 บาท


085 624 5651
คลิกที่เบอร์มือถือเพื่อดูคำทำนาย
30,000 บาท
ชีวิตดี๊ดี

094 789 2626
คลิกที่เบอร์มือถือเพื่อดูคำทำนาย
150,000 บาท
เบอร์อภิมหาเศรษฐี